Sürdürülebilir Kalkınma

Ekonomik başarının şartı kabul edilen büyümenin hızlı ve plansız olması,ekonomi ile ekoloji arasında daimi çatışmalar yaşanmasına sebep olur. Daha fazla üretime daha fazla tüketmenin doğal sonucu olarak doğal çevreden daha […]