Verimliliği Etkileyen Faktörler

“Verimlilik artışı yalnızca işleri daha iyi yapmakla değil, doğru işleri daha iyi yapmakla sağlanabilir.” Ülke ekonomisinin genelini oluşturan işletmeler ve diğer organizasyonel yapıların verimliliklerini etkileyen faktörler iç ve dış faktörler […]

Verimlilik Nedir ?

Verimlilik bir üretim faaliyeti sonunda elde edilen çıktılar ile bu çıktıları elde etmek için kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkidir. Girdiler işgücü(insan kaynakları), sermaye(fiziksel ve finansal sermaye ), enerji, malzeme, bilgi vb. Çıktılar ise […]