Verimlilik İle İlgili Kavramlar

Etkinlik: “Etkinlik” veya “Etkenlik” kavramı kaynakların kullanılma derecesine ölçen göstergedir. Girdi ve çıktı olmak üzere iki bölümle oluşan ve etkinliği daha çok ilgilendiren bölümü girdi kısmıdır. Kullanılan malzemelerin daha çok […]