Verimlilik Nedir ?

Verimlilik bir üretim faaliyeti sonunda elde edilen çıktılar ile bu çıktıları elde etmek için kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkidir. Girdiler işgücü(insan kaynakları), sermaye(fiziksel ve finansal sermaye ), enerji, malzeme, bilgi vb. Çıktılar ise […]