KMÜ Akademik Enerji

KMÜ bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Eğitim ve ölçüm Ar-Ge Laboratuvarları, enerji verimliliği ve yönetimi üzerine Lisans/Lisansüstü seviyesinde eğitimler vermek amacıyla kurulmuştur. Bu konuda saha çalışmaları, yenilenebilir enerji sistemlerinin ve enerji verimliliği teknolojilerinin üretimi ile tasarımı, sanayiye yönelik enerji yönetimi ve danışmanlık, enerji ön-detaylı etüt, enerji kontrol- ölçüm yeni teknolojiler ve Ar-Ge çalışmaları yaparak bölgemizde sanayi üniversite işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.