Erhan Demircioğlu

Enerji ve teknoloji bir toplumun gelişiminde büyük rol oynayan, birbirine bağımlı iki etkendir. Teknolojinin hızla gelişmeye devam etmesiyle beraber enerjiye duyulan gereksinim de sürekli artış göstermektedir. Teknoloji çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde enerji teknolojileri ile ilgili stratejiler ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeylerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Dünya nüfusundaki artışve daha konforlu yaşam talebine bağlı olarak kişi başına düşen enerji ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu enerji ihtiyacını karşılamak adına yeni enerji kaynakları araştırılmakta ve kullanıma alınmaktadır. Fakat dünya üzerinde mevcut kullanılabilir enerji kaynağı sınırlıdır. Dolayısıyla enerji ihtiyacını tam olarak karşılayıp gelecek nesillerin de yararlanmasını sağlamak için enerjiyi verimli kullanmamız gerekmektedir. Ülkemize baktığımızda tükettiğimiz genel enerjinin %28’ini yerli kaynaklardan karşılamaktayız. Bunun yanında %72’lik gibi çok bir oranını ithal etmekteyiz. Enerji verimliliği topluluğu olarak amacımız enerjiyi verimli kullanma bilincini bireylerimize ve işletmelerimize kazandırmaktır. Bu sayede hem enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltacağız hem de kalkınma düzeyimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Bu kapsamda üniversitemizden aldığımız destekle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Erhan DEMİRCİOĞLU

Enerji Verimliliği Topluluğu