KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) ev sahipliğinde 21-23 Ekim tarihleri arasında Karaman’da yapılacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi konferans salonlarında üç gün süresince gerçekleştirilecek olan sempozyumda başta KOP Bölgesi olmak üzere ülkemizin zenginlikleri ve sorunları sektörel bazda derinlemesine incelenerek sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışılacak.

Başta bölge üniversiteleri olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeydeki üniversitelerin akademik çalışmalarıyla desteklenecek olan sempozyumda, “Enerji ve Doğal Kaynaklar, Sosyal Eğitim ve Beşeri Bilimler, Gıda-Tarım-Orman, Kırsal Kalkınma, Haberleşme ve Bilişim, Kültür-Sanat-Spor-Turizm, Sağlık, Sanayi-Ulaştırma-Lojistik” gibi sekiz tematik alanda bildiriler sunulacak.

“Sempozyum, bölgemiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyor”

KMÜ Rektörü ve UNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Sabri Gökmen, sempozyumun gerek bölge gerekse ülkemiz açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bölge üniversiteleri olarak ülkemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra bölgesel dinamiklerle işbirliği yaparak mevcut potansiyeli daha iyi değerlendirme ve sorunlara çözüm üretme çabası içerisinde olduk. UNİKOP bünyesinde her yıl düzenlenen KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu bu çabalardan bir tanesidir. Dördüncüsünü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ev sahipliğinde 21-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğimiz sempozyumun bütün ortaklarımız ve milletimiz için güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

21 Ekim 2016 16.00 16.15 Karaman’da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Durumu
Hüseyin Kaya1* 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Karaman-Türkiye
21 Ekim 2016 16.30 16.45 Cari Açık ve Enerji İthali İlişkisi: Güneş Enerjisi
Mehmet Alagöz1* 1 İktisat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman
21 Ekim 2016 17.45 18.00 Karaman İlindeki Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Önemi
İclal Çöğürcü* 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman
22 Ekim 2016 09.00 09.15 İçten Yanmalı Motorlarda Atık Isının Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi
Ahmet Ümit TEPE1* 1 Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO, Kastamonu Universitesi, Kastamonu
22 Ekim 2016 10.45 11.00 Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyümearasındaki Nedensellik İlişkisi: (Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye 1995-2015 Panel Veri Analizi)
Okyay UÇAN1* Abdulmenaf AKYILDIZ1 Ömer Faruk ALTUNÇ 2 1Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, İktisat 2Muş Alparslan Üniversitesi, İİBF, İktisat
22 Ekim 2016 10.10 10.15 Buji Ateşlemeli Motorlarda Soğuk Havalarda Yakıt Sarfiyatını Azaltan Otomatik Kontrollü Isı Değiştirici İle Çalışan Emme Hava Sıcaklığı Optimizasyon Sistemi’nin Taguchi Respons Surface Methodology Yöntemi İle İncelenmesi ve Optimizasyonu
Ekrem GÜLSEVİNÇLER1*, Ahmet Ümit TEPE

Bir Cevap Yazın