İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş yaşamında ve günlük hayatta, teknolojik gelişmelerin artması, refah düzeyinin artması ve işlerde kolaylık sağlanması gibi avantajlar sağlamasının yanında çevre ve insan hayatına yönelik bazı dezavantajlarıda yanında getirmiştir. Makineleşme ve kimyasal madde kullanımının artması iş kazalarının ve mesleki hastalıklarında artmasına sebep olmuştur örneğin makineleşmenin çok olduğu bölümlerde yüksek ses işitme kayıplarına sebep olabilmektedir.
İş kazaları ve mesleki hastalıklar sadece çalışanlara zarar vermekle kalmayıp işletme ve ülke ekonomisinde de büyük kayıplara sebep olmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla temel üretim girdilerinde oluşabilecek kayıpların önüne geçilebilir. Girdilere örnek olarak işgücü, sermaye, zaman ve malzeme verilebilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Amacı

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının amaçlarını sıralayacak olursak
1)Çalışanları sağlıklarını tehdit eden tehlikelerden korumak.
2)İnsan yaşamını mutlu ve güvenli bir hale getirmek.
3)Verimliliği arttırmak.
4)İş kazası ve mesleki hastalıklarla oluşacak milli servet kaybını önlemek.
Olarak sıralayabiliriz.
İş yerlerinde bu tedbirleri sağlamak işverenler, iş güvenliği uzmanları, ve çalışanların görevidir

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

kuruluşların çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma zorunluluğunu yerine getirmelerine yardımcı olacak bir sandarttır.

Bir Cevap Yazın