Verimlilik İle İlgili Kavramlar

Etkinlik:

“Etkinlik” veya “Etkenlik” kavramı kaynakların kullanılma derecesine ölçen göstergedir. Girdi ve çıktı olmak üzere iki bölümle oluşan ve etkinliği daha çok ilgilendiren bölümü girdi kısmıdır. Kullanılan malzemelerin daha çok ne tür özelliklere sahip olması gerektiğiyle,miktarıyla ilgilenen bir kavramdır. Kullanılan enerji ile ortaya çıkan üretimin oranını veren verimliliktir. Ancak verimlilik enerjinin “ne etkinlikte” kullanıldığını göstermez. Daha az enerji ile belki de aynı üretim yapılabilir. Bunu ölçen de etkinlik oranıdır.

Etkililik:

Etkinliğin tam tersine sonuçla ilgilenen bir kavramdır. Amaçlara yöneliktir. Çıkan sonucu amaçlarla karşılaştırır. Amacın gerçekleştirilme düzeyini belirler. Eğer yapılan çalışma önceden belirlenen sonuca ulamışsa o sistem için “etkilidir” denilebilir. Etkililikte yapılan ölçümler ile yöneltme “nasıl daha iyi olabiliriz,başka neler yapmalıyız,nerede olmalıyız?” sorularına yanıt bulmada yardımcı olur.

Performans:

Herhangi bir işi yapan birey grup ya da işletmenin o işi amacına ulaştırıp ulaştırmadığı konusundaki düzeyini anlatır. Bir işletmenin performansı belirli bir dönemin sonunda elde ettiği çıktıdır. Yapılan çalışmanın sonucunun incelenmesi performansı belirlemek için atılan bir adımdır. İşletmelerde kalite,karlılık,müşteri memnuniyeti vb. kavramlar önemli performanslar göstergeleri olarak karşımıza çıkar.

Karlılık:

Kar,yapılmış satışlar ile satılan malın maliyeti arasındaki pozitif farktır. Karlılık ise,belli bir dönemde elde edilen karın o dönemde o işletmede kullanılan sermayeye oranıdır. Her işletmenin amacından biri kar elde etmektir. Ancak temel amacın karla sınırlı sınırlandırılması ve karlılık ile verimliliğin aynı şey olduğunu düşünmek doğru değildir. Uzun süre karlı kalabilmek için verimli olmanın önemi büyüktür. Çünkü karı getiren verimliliktir bu yüzden verimlilik her zaman daha önde planda tutulmalıdır.

Bir Cevap Yazın