Verimlilik İlkeleri Nelerdir ?

Verimlilik ilkelerini sayacak olursak;

• Doğru işi yapmak (DOĞRULUK)

• Yapabileceğinin en çoğunu ve en kalitesini yapmak (İYİLİK)

• Yapılanın toplumsal yararını sorgulamak (TOPLUMSALLIK)

• Sonucun toplumsal maliyetini çıkarmak (TOPLUMSAL MALİYET)

• Kendini,toplumu,ülkeyi,dünyayı ve doğayı tanımak (BİLMEK)

• Mevcut ve potansiyel kaynakları tanımak,tanımlamak (FARKINDA OLMAK)

• Kaynakları doğru kullanmak (TEKNİK OLMAK)

• Kaynakları tam kullanmak (ZİYAN ETMEMEK)

• Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak (UYGUNLUK)

• Kaynakları gerektiği kadar kullanmak (EKONOMİKLİK)

• Her kaynağın fayda-maliyet analizini yapmak (ANALİTİK OLMAK)

• Girdi seçimini doğru yapmak (EN UYGUN BİLEŞİM)

Olarak sıralanabilir.

Bir Cevap Yazın