Sürdürülebilir Kalkınma

Ekonomik başarının şartı kabul edilen büyümenin hızlı ve plansız olması,ekonomi ile ekoloji arasında daimi çatışmalar yaşanmasına sebep olur. Daha fazla üretime daha fazla tüketmenin doğal sonucu olarak doğal çevreden daha fazla ham madde alınır ve doğal ortama daha fazla atık madde karışır. Bu döngü “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının önemini ortaya koyar.
Günümüzün verimlilik anlayışının hedefi; bir yandan verimlilik artışı için çaba gösterirken öte yandan üretim için kullanılan kaynakların yaşanılan doğal çevreyi bozmadan,geri dönülmez yıkımlara sebep olmadan akılcı biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Doğal çevreyi özenle koruyarak,daha insancıl çalışma ortamları için de daha çok ve daha kaliteli ürün elde etmektir. Doğal kaynaklar tükendikçe,insan sayısı artıkça,her bir insana sağlanabilecek kaynak miktarı azalacaktır. Eğer gelecek nesillere yaşanılabilecek bir dünya bırakılmak isteniyorsa;bireylerin tüketim seviyesi,bugün yaşayanlara ve gelecekte yaşayacaklara pay ayıracak şekilde sürdürülebilir olarak yeniden düzenlemelidir. Hem tüketimde hem de üretimde verimliliği esas alan işletmeler,sürdürülebilir verimliliği sağlayarak,sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek temelleri atacaklardır.

Bir Cevap Yazın